MÁY RỬA XE HƠI NƯỚC NÓNG GV VESUVIO10

4 stars, based on 59 reviews.
135000000
GV VESUVIO10
12 tháng

- §iÖn ¸p - C«ng suÊt nåi h¬i - NhiÖt ®é h¬I níc - ¸p suÊt h¬I níc - Dung tÝch chøa - Träng lîng - Dung tÝch chøa hãa chÊt/níc - KÝch thíc - Di chuyÓn dÔ dμng trªn xe ®Èy 3 pha, 400V - 50Hz. 10 Kw 1800 C 10bar 64 lÝt inox AISI 304 130 kg, 5L/25L 1300

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

- §iÖn ¸p

- C«ng suÊt nåi h¬i

- NhiÖt ®é h¬I níc

- ¸p suÊt h¬I níc

- Dung tÝch chøa

- Träng lîng

- Dung tÝch chøa hãa chÊt/níc

- KÝch thíc

- Di chuyÓn dÔ dμng trªn xe ®Èy

3 pha, 400V - 50Hz.

10 Kw

1800 C

10bar

64 lÝt inox AISI 304

130 kg,

5L/25L

1300 x 780 x 1080mm

Bạn cần thêm sản phẩm?

  • Tư vấn - TP Hà Nội - 0937819999
  • Thùy Chi0902226358
  • Nguyễn Được0902226355
  • Khôi Nguyên0902226359
  • Tư Vấn - TPHCM - 0902226358
  • Hoàng Giang0902226355

Sản phẩm được sử dụng nhiều

Sản phẩm giảm giá