Máy phun rửa cao áp Jetta

Xem dạng listXem dạng lưới
Máy phun bắn cao áp JET90N-2,218MB
Giá:9800000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun bắn cao áp JET 250 -7,5t4
Giá:16750000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun bắn cao áp JET 250 - 5,5t4
Giá:15700000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực cao JET175-4.0T4 (4.0KW)
Giá:13850000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực cao JET120-3.0S4
Giá:11450000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực cao JET112-1.8S (1.8KW-220V)
Giá:5050000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe gia đình JETA 1600
Giá:1380000
Bảo hành: 12 tháng
ĐẦU RỬA DÂY ĐAI LS-547
Giá:6500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp JET3.0-120MA
Giá:9900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Jetta jet22M58-11T4
Giá:63900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Jet2200
Giá:8280000
Bảo hành: 6 tháng
Máy rửa xe cao áp Jet3000
Giá:11900000
Bảo hành: 6 tháng
Máy rửa xe cao áp Jet120-3.0S4-10
Giá:11450000
Bảo hành: 6 tháng
Máy rửa xe cao áp JETTA JET250-5,5T4
Giá:15450000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe Jetta JET-250-7
Giá:19300000
Bảo hành: 6 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Nguyễn Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0903450138

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Linh Nga

  

icon email icon tel

0903451786

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0903452993

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

0903451903

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733