Máy nén khí Puma

Xem dạng listXem dạng lưới
Máy nén khí Puma PX-0260
Giá:6090000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-1090
Giá:6900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PK-0260(1/2HP)
Giá:7780000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-20100(2HP)
Giá:9450000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PK-1090(1HP)
Giá:9430000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PK-20100(2HP)
Giá:12150000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-30120( 3HP)
Giá:13200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PK-30120(3HP)
Giá:16550000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-50160(5HP)
Giá:21000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí PUMA PK50160-5HP
Giá:24770000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-75250 (7.5HP)
Giá:28200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-100300 (10HP)
Giá:45150000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma TK-50250
Giá:33450000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma TK-75300
Giá:40000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PK-100300(10HP)
Giá:46000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-150300(15HP)
Giá:49600000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma TK-100300
Giá:52100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-200300( 20HP)
Giá:56950000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PK-150300(15HP)
Giá:63700000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma TK-150300
Giá:62050000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PK-200300(20HP)
Giá:86900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma TK-200300
Giá:93750000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PK-300500(30HP)
Giá:116800000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma TK-300500
Giá:123300000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Puma PX-300300 (30HP)
Giá:92970000
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Linh Nga

  

icon email icon tel

0903451786

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

0903451903

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0903452993

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Nguyễn Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0903450138

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733