Xe quét rác

Xem dạng listXem dạng lưới
Máy quét rác đẩy tay Comac CS 50
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Xe quét rác ngồi lái Comac CS 60B
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Xe quét rác ngồi lái Comac CS 700/800
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Xe quét rác ngồi lái Comac CS 100/120
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Xe quét đường Comac CS 140
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy quét rác B 250 R with R 120 S
Giá:877500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy quét rác Karcher B 250 R with D 100 S
Giá:828000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy quét rác Karcher B 250 R I with R 120 S
Giá:953100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy quét rác B 250 RI with R 100 S
Giá:908100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy quét rác B 250 RI with D 100 S
Giá:908100000
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0903452993

Nguyễn Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0903450138

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Linh Nga

  

icon email icon tel

0903451786

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

0903451903

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733