Máy rửa xe Projet

Xem dạng listXem dạng lưới
Máy rửa xe áp lực cao Projet P22-1508BTF
Giá:8500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao Projet P30-1510BTF
Giá:8500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao Projet P2200
Giá:9900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao Projet P3000
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao P30-1510B3
Giá:11500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe Projet 1,5KW P15-1210BTF
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao Projet P4000
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực cao Projet P5500
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực cao Projet P7500
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực cao Projet P7500-24
Giá:16500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao Projet P11000-40
Giá:26200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực cao Projet  P380A
Giá:2550000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực cao Projet P505H
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực cao Projet P1300
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Projet P2200-1210
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa cao áp Projet P3000-1213
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa cao áp Projet P4000-1317
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Projet P5500-1518
Giá:15000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Projet P7500-1525
Giá:16100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Projet P7500-3015
Giá:18900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Projet P11000-4018
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe máy Projet P-265
Giá:4300000
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm rửa xe ô tô 2.2kw PROJET P-370D
Giá:6700000
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm rửa xe ô tô 3kw PROJET P-480D
Giá:7200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe ô tô 3.0kw PROJET P30-1510B2
Giá:12400000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp 2.2kw PROJET P2200-1309
Giá:11700000
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0903452993

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

0903451903

Linh Nga

  

icon email icon tel

0903451786

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Nguyễn Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0903450138

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733