Máy nén khí Ingersoll Rand

Xem dạng listXem dạng lưới
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340XB3/12
Giá:26600000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340XB5/12
Giá:28970300
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2475XB5/12
Giá:31080300
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand H2340XB3/18
Giá:32600000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2475XB7/12
Giá:33000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340K3/12
Giá:35500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340K3S/12
Giá:35900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340K5/12
Giá:38359800
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340L3/12
Giá:38900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand H2475XB5/18
Giá:38900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340L3S/12
Giá:39500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2475K5/12
Giá:39879000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340K3G/12
Giá:41900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2545XB7/12
Giá:42368800
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2340L5/12
Giá:43086200
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2475L5/12
Giá:43086200
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2475C5/12
Giá:43086200
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2545XB10/12
Giá:45154000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2475C7/12
Giá:46673200
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2475N7/12
Giá:47686000
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand H2545XB7/18
Giá:54100400
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2545C7/12
Giá:54522400
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2475K8G/12
Giá:55303100
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2545N7/12
Giá:56294800
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2545C10/12
Giá:58109400
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2545N10/12
Giá:60831300
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 2545C10/12 S/D
Giá:64945800
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 7100XB15/12
Giá:65051300
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand H7100XB10/18
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy nén khí Ingersoll Rand 7100XB15/12-FF
Giá:79251600
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Linh Nga

  

icon email icon tel

0903451786

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Nguyễn Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0903450138

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0903452993

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

0903451903

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733