Máy phun áp lực Karcher

Xem dạng listXem dạng lưới
Máy rửa xe áp lực Karcher HD 6/15 C Plus
Giá:20900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HD 5/11 C
Giá:13700000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HD 5/12C
Giá:16110000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher 6/12-4C*EU
Giá:22300000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HD 6/15 M
Giá:25110000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HD 7/18-4 M *EU
Giá:36272727
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HD 10/25-4 S *EU
Giá:57510000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HDS 558 C Eco
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HDS 2000 Super
Giá:87350000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher G 4000 OH
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HD 1050 DE
Giá:124000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa cao áp Karcher HD 7/18-4M
Giá:30900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa cao áp HD 10/25 S
Giá:44500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa cao áp HD 895SX
Giá:0
Bảo hành: 6 tháng
Máy phun rửa cao áp HD 895S
Giá:0
Bảo hành: 6 tháng
Máy phun rửa cao áp Karcher HDS 550C
Giá:0
Bảo hành: 6 tháng
Máy phun áp lực Karcher K2.18M
Giá:61190000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher K3.150
Giá:4900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher K2.360
Giá:2360000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực nước nóng HDS 7/12-4M
Giá:19650000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực nước nóng HDS 801
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HD 7/10CXF
Giá:32560000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực HD 9/16 - 4 ST
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực nước lạnh HD 10/16-4 CAGE Ex
Giá:196190000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực Karcher HD 9/50-4 Cage
Giá:224100000
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0903452993

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

0903451903

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Nguyễn Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0903450138

Linh Nga

  

icon email icon tel

0903451786

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733