Xem dạng listXem dạng lưới
Máy phun áp lực LT 8.7/18MB
Giá:9050000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe công nghiệp V-Jet C200/15
Giá:23000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe công nghiệp V-Jet C150/11
Giá:21900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực cao V-Jet 150/3.0
Giá:12700000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực cao VJ 200/5.5 ( 3 pha )
Giá:18000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực cao VJ 250/7.5
Giá:18200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực cao V Jet 40
Giá:2150000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe VJ 110(P)
Giá:2200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao VJ 120/7.5
Giá:17900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe áp lực cao LT8.7/18MB
Giá:9450000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe V-Jet VJ 90P
Giá:2150000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe V-JET VJ70/1.8
Giá:7500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực V-Jet VJ 120/3.0
Giá:12100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực V-Jet C200/21
Giá:36800000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp V-JET 300/18E
Giá:79000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp V-JET 500/15E
Giá:160000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp V-JET 500/30E
Giá:292000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe V-JET 80/2.2
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

01672809938

Đình Phi

  

icon email icon tel

0931703839

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0969312282

Tiến Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0915939984

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733