Máy rửa xe chuyên nghiệp

Xem dạng listXem dạng lưới
Máy rửa xe cao áp Kocu QL-280B
Giá:2650000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe tự động ngắt Kocu RX01P
Giá:3550000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu QL-280A
Giá:3450000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp KOCU QL-380A
Giá:2200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp KOCU KQ-55
Giá:4150000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp KOCU KQ-58
Giá:5200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu KQ-65
Giá:7300000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu KQ-690
Giá:6200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu KQ-68
Giá:7000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe tự động ngắt Kocu RX05P
Giá:8100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu KQ-388A
Giá:10400000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu 3WZ-2500A
Giá:13600000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu 3WZ-3200A
Giá:14650000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu 3600 PSI 5.5KW-380V
Giá:14100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu 2200PSI
Giá:13500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe cao áp Kocu 3600 PSI 7.5KW-380V
Giá:18100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm nước rửa xe KRANZLE Silent 120
Giá:25100000
Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm nước rửa xe KRANZLE K2160TST
Giá:43450000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực LUTIAN 20M30
Giá:16500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực LUTIAN LT-18MB
Giá:9200000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun rửa áp lực LUTIAN LT-590
Giá:5150000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phun áp lực LT 8.7/18MB
Giá:9050000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe công nghiệp 20M30-7.5T4
Giá:17500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy rửa xe nước lạnh C300/20
Giá:0
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Linh Nga

  

icon email icon tel

0903451786

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0903452993

Nguyễn Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0903450138

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

0903451903

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733