Máy giặt thảm Tennant EX-SC-3840

4 stars, based on 53 reviews.
75000000
Tennant EX-SC-3840
12 tháng

M¸y giÆt th¶m phun hót Tennant EX-SC-3840, 230V, 50Hz víi m«t¬ hót 3 kú, c«ng suÊt 1236W, tèc ®é b¬m dung dÞch100psi, m«t¬ bµn ch¶i 120 W víi ®ư­êng kÝnh bµn ch¶i 410mm, b×nh ®ùng dung dÞch 55 lÝt vµ b×nh ®ùng n­ưíc th¶i 38 lÝt, diÖn tÝch lµm s¹ch tè

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

M¸y giÆt th¶m phun hót Tennant EX-SC-3840, 230V, 50Hz víi m«t¬ hót 3 kú, c«ng suÊt 1236W, tèc ®é b¬m dung dÞch100psi, m«t¬ bµn ch¶i 120 W víi ®ư­êng kÝnh bµn ch¶i 410mm, b×nh ®ùng dung dÞch 55 lÝt vµ b×nh ®ùng n­ưíc th¶i 38 lÝt, diÖn tÝch lµm s¹ch tèi ®a195 m2/h.

             Phụ kiện lựa chọn:
- Ống hút mềm 5m
- Ống phun dung dịch
- Cần giặt thảm phun hút 33cm
- Dụng cụ giặt thảm/ ghế 13cm

Bạn cần thêm sản phẩm?

  • Tư vấn - TP Hà Nội - 0937819999
  • Khôi Nguyên0902226359
  • Nguyễn Được0902226355
  • Thùy Chi0902226358
  • Tư Vấn - TPHCM - 0902226358
  • Hoàng Giang0902226355

Sản phẩm được sử dụng nhiều

Sản phẩm giảm giá