Máy chà sàn tốc độ cao Tennant BR-1600-NDC

4 stars, based on 10 reviews.
49500000
Tennant BR-1600-NDC
12 tháng

M¸y chµ sµn tèc ®é cao Tennant BR-1600-NDC víi hÖ thèng kiÓm so¸t bôi, m«t¬1.5hp/1.12kW, tèc ®é bµn ch¶i 1.600vßng/phót víi phít ®iÒu chØnh ¸p suÊt vµ bé ®iÒu khiÓn, d©y ®iÖn dµi 23m, bµn g¾n phít 51cm víi kho¸ ®iÒu khiÓn ë vÞ trÝ trung t©m, tói läc

Giá bán niêm yết trên Website là giá phải tính thuế VAT. Kính mong quý khách lấy hóa đơn đỏ khi mua hàng để tuân thủ đúng quy định của pháp luật

M¸y chµ sµn  tèc ®é cao Tennant BR-1600-NDC víi hÖ thèng kiÓm so¸t bôi, m«t¬ 1.5hp/1.12kW, tèc ®é bµn ch¶i 1.600vßng/phót víi phít ®iÒu chØnh ¸p suÊt vµ bé ®iÒu khiÓn, d©y ®iÖn dµi 23m, bµn g¾n phít 51cm  víi kho¸ ®iÒu khiÓn ë vÞ trÝ trung t©m, tói läc bôi cã thÓ t¸i sö dông(230V,50/60Hz), ®é ån cùc thÊp75dB (A), m¸y ®· bao gåm bµn g¾n phít.

      Phụ kiện lựa chọn:

- Tui lọc bụi bằng vải

- Tui lọc bụi giấy

Bạn cần thêm sản phẩm?

  • Tư vấn - TP Hà Nội - 0937819999
  • Thùy Chi0902226358
  • Nguyễn Được0902226355
  • Khôi Nguyên0902226359
  • Tư Vấn - TPHCM - 0902226358
  • Hoàng Giang0902226355

Sản phẩm được sử dụng nhiều

Sản phẩm giảm giá