Máy phát điện Kawa

Xem dạng listXem dạng lưới
Máy phát điện KAWA KW-1500
Giá:4500000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện KAWA - 2500 (Giật nổ)
Giá:6000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện KAWA - 2500 (Đề nổ)
Giá:6900000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện KAWA -3500 (Giật nổ)
Giá:7300000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện KAWA -3500 ( Đề nổ)
Giá:8000000
Bảo hành: 12 tháng
Máy phát điện KAWA -5500 (Giật nổ)
Giá:11000000
Bảo hành: 12 tháng
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn - TP Hà Nội - 024.35560833/35561696

Phạm Lương

  chat qua skype

icon email icon tel

0942547456

Ngô Thi

  

icon email icon tel

0902270338

Linh Nga

  

icon email icon tel

0903451786

Nguyễn Mạnh

  chat qua skype

icon email icon tel

0903450138

Lê Đạt

  

icon email icon tel

0903452993

Thùy Chi

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226358

Nguyễn Được

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226355

Khôi Nguyên

  chat qua skype

icon email icon tel

0902226359

Mạnh Hà

chat qua facebook

  chat qua skype

icon email icon tel

0906066620

Nguyễn Huy

  chat qua skype

icon email icon tel

0903451903

Tư Vấn - TPHCM - 08.36060005 / 36060006

Phan Huynh

  chat qua skype

icon email icon tel

0988397733